For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Servicelederskolen

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 30 000,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
17

Denne utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å opptre tryggere og med mer slagkraft som leder i en servicebedrift.

Denne utdanningen gir deg kunnskaper og holdninger som gjør deg i stand til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt som leder i en servicebedrift. Studiet gir en praktisk kompetanse som du raskt kan dra nytte av i egen arbeidssituasjon. Øk dine kunnskaper om kommunikasjon, serviceledelse. personalledelse og økonomi.

Servicelederskolen passer både for deg som ønsker deg inn i en stilling som leder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Kurset Kommunikasjon gir en grundig innføring i forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gir kurset Kommunikasjon bred gjennomgang av møter i arbeidslivet hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes spesielt. Det legges også vekt på å beherske skriftlig framstilling.

Skriftlig kommunikasjon

 • regler for utarbeiding av skriv, rapporter, notater
 • sammendrag, møteinnkalling, referat
 • brev, søknader
 • praktiske hjelpemidler

Behov for kommunikasjon

 • hva er kommunikasjon?
 • personligheten preger kommunikasjonen
 • ordet er ditt
 • møteledelse
 • motiverende kommunikasjon
 • de vanskelige samtalene

Pris:
kr 9 750,-
Studietimer:
225
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7.5 poeng

I kurset Serviceledelse gis en bred innføring i ulike syn på ledelse og de hovedoppgaver som inngår i profesjonell serviceledelse samt ulike organisasjonsformer og hvordan disse påvirker organisasjonens funksjon.

 • Den fornøyde kunden
 • Servicelederens hovedoppgaver
 • Utvikling av servicetilbud
 • Serviceorganisasjonen
 • Servicemarkedsføring
 • En kundeklage er en gave

Pris:
kr 9 750,-
Studietimer:
225
Innsendinger:
5
Studiepoeng:
7.5 poeng

Personaladministrasjon, lover og avtaler gir en grundig oversikt over de viktigste lovene og avtalene som brukes i arbeidslivet. Videre behandles spesielt personalledelse, personalpolitikk og planlegging, samt de viktigste arbeidsområdene innen feltet personaladministrasjon.

Personaladministrasjon

 • strategisk personalledelse
 • personalpolitikk, personalutvikling, personaloppfølging
 • personalplanlegging
 • rekruttering og personalutvelgelse
 • motivasjon, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • avvikling av arbeidsforhold

Formålet med lovverket generelt og arbeids- og yrkeslovgivningen spesielt

 • de individuelle arbeidsavtalene
 • de kollektive arbeidsavtalene - tariffavtalene
 • vernelovgivningen
 • andre rettsvirkninger av en arbeidsavtale
 • yrkeslovgivning

Studietimer:
225
Innsendinger:
6
Studiepoeng:
7.5 poeng

Kurset gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

 Bedriftens mål og oppgaver

 • hva er et regnskap
 • hva forteller regnskapet oss
 • utgifter, kostnader og inntekter
 • prissetting og kalkulasjon
 • driftsregnskapet
 • lønnsomhetskontroll og budsjettering

Studietimer:
110
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7.5 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har kunnskaper om begreper,  prosesser og verktøy innen økonomistyring og serviceledelse
 • har innsikt i relevante avtaler, lover og regler som gjelder økonomi og personalområdet
 • har bransjekunnskap om serviceledelse og kjennskap til betydningen av å lede service innen forskjellige yrkesfelt
 • har kunnskaper om hvordan man kan oppdatere yrkesfaglig kunnskap innen serviceledelse
 • har kunnskaper om betydningen av serviceledelse i et samfunns– og verdiskapningsperspektiv

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap om serviceledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante teknikker og verktøy for økonomistyring, kommunikasjon personaladministrasjon og serviceledelse
 • kan finne informasjon og fagstoff innen økonomi, personal og serviceledelse som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon innen økonomi,  personal og serviceledelse og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har forståelse for yrkes– og bransjeetiske prinsipper innen å lede mennesker som gir av seg selv gjennom å yte service internt og eksternt
 • har utviklet en etisk grunnholdning basert på regel– og lovverk i utøvelse av serviceledelse
 • kan utføre serviceledelse etter utvalgte målgruppers behov, både internt og eksternt
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske problemstillinger etter utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner til egne medarbeidere, øvrige medarbeidere og eksterne målgrupper – de eksterne kundene
 • kan utvikle arbeidsmetoder for serviceleveranse og økonomistyring som har relevans for yrkesutøvelsen

Servicelederskolen gir deg grundige, praktiske kunnskaper i faget ledelse og kvalifiserer deg for stilling som mellomleder i en serviceorientert virksomhet.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

 • 4 eksamener á kr 1 950,-

Det arrangeres fire eksamener, en i hvert fag to ganger i året, fire timers individuell skriftlig. Hjelpemidler: Kalkulator 

Ny pensumbok, Personaladministrasjon 13.utgave, er forventet i salg 4 august 2020 – vi anbefaler deg derfor å vente med innkjøp av bok til den nye utgaven foreligger.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.