Hopp til hovedinnholdet
22. juni 2018

Ny fagskolelov vedtatt – fagskolen blir enda bedre

Den 25. mai 2018 vedtok Stortinget «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning». Den nye fagskoleloven trer i kraft 1. juli 2018. Dette innebærer en rekke positive endringer for fagskolestudenter.

 

Ny fagskolelov vedtatt – fagskolen blir enda bedre

Positive endringer for fagskolene
– Vi er veldig fornøyde med at fagskolen nå får tittelen «høyere yrkesfaglig utdanning». Det er mange som ikke vet hva fagskole er, eller som tror at fagskole er en del av videregående opplæring. Den nye tittelen vil forhåpentlig være med og gi utdanningen økt anerkjennelse og status, sier fungerende leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), Christoffer Blaalid i en pressemelding.

Fagskoleloven bidrar til å dekke næringslivets behov
I august 2017 slapp NHO en rapport som viser at det er et stort udekket behov for fagskoleutdannede i NHOs medlemsbedrifter. Signalene fra de andre arbeidslivsorganisasjonene sier det samme. Norge trenger flere fagskoleutdannede! Av de som har tatt en fagskoleutdanning innen naturvitenskapelige eller tekniske fag, håndverksfag eller helsefag, er mer enn 80 % i jobb et år etter fullført utdanning. Fagskolenes økte status vil bidra til et økt antall fagskolestudenter de kommende årene, noe som vil være en viktig bidragsyter til å dekke fremtidens kompetansebehov.

De viktigste endringene
Den nye fagskoleloven innføres 1. juli, og her er de viktigste endringene:

  • Fagskoleutdanning får status som høyere yrkesfaglig utdanning
  • Fagskolestudenter får nå studiepoeng
  • Fagskolestudenter får rett til fødselspermisjon
  • Fagskolestudenter får lovfestet rett til et eget studentorgan
  • Fagskolestudenter får rett til å være en del av studentsamskipnaden

Fagskolepoeng blir studiepoeng
Med den nye loven skal altså dagens fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. Når loven trer i kraft 1. juli, får også tidligere fagskolestudenter mulighet til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom.

«Vi er veldig fornøyde med de endringene som er vedtatt i den nye fagskoleloven, og vi har stor tro på at fagskolestudier blir enda mer attraktivt de kommende årene», sier Morten Ulriksen, utdanningsdirektør i NKI Fagskoler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk