Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Opptakskrav

Opptakskrav til nettstudier

Alle omtaler av våre nettstudier og kurs har informasjon om eventuelle opptakskrav og anbefalte forkunnskaper. Under finner du generell informasjon om hvilke opptakskrav som gjelder på de ulike nettstudiene.

Yrkesfag på videregående skole / fagbrev

Nettstudier innen fag fra videregående skole, enten det er generell studiekompetanse eller yrkesfag, har krav om norsk grunnskole eller tilsvarende. Ønsker du å ta yrkesfag kan du kontakte fylkeskommunen og få vurdert din realkompetanse, for eventuelt å få fritak fra noen fag. fagbrev krever Vg1+Vg2+minimum 2 års læretid. Har du mer enn fem års relevant praksis, er du praksiskandidat, og kan gå opp til fagprøve uten å ta det ordinære skoleløpet.

Yrkesrettede studier

Yrkesrettede studier og kurs har ingen opptakskrav, men ofte anbefalte forkunnskaper. Dette gjelder også nettstudier. Se studieomtalen på det enkelte studie for mer informasjon. 

Fagskoleutdanning

Vi er størst på fagskoleutdanninger på nett. Har du vitnemål fra videregående skole eller fagbrev er du allerede kvalifisert for opptak til nettstudier innen fagskole. Du kan også søke opptak til fagskole på grunnlag av din realkompetanse.

For spesifikke opptakskrav, gå inn på aktuell fagskole.  

Høyskoleutdanning

Nettstudier innen høyskole krever generell studiekompetanse, og enkelte studier krever i tillegg forkurs eller annen spesialisering. Informasjon om dette finner du i studieomtalen.

Mangler du generell studiekompetanse og er over 25 år? Alle  arbeidstakere har lovfestet rett til etter- og videreutdanning. Det betyr at du også kan søke opptak til universitet og høyskole på grunnlag av din realkompetanse/arbeidserfaring.

Opptakskrav til Forkurs Bachelor ingeniør

Opptakskravet til forkurs og realfagskurs skal den enkelte institusjon fastsette i sin egen forskrift. Av institusjonens forskrift skal det fremgå at:

Opptaksgruppe I til forkurset

Enten: avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve eller oppnådd yrkeskompetanse

Eller bestått Vg2 (VKI) fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning (allmennfaglig studieretning) eller tilsvarende realkompetanse.

Opptaksgruppe II til forkurset

Bestått grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.

Opptaksgruppe III til forkurset og opptakskravet til realfagskurset

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

I opptaksgruppe I er alle fagbrev/svennebrev likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen. For søkere med generell studiekompetanse bør hovedtilbudet være realfagskurset. Fagene i forkurset bygger på det oppnådde nivået fra allmennfagene i yrkesopplæring (Vg1 og Vg2), mens realfagskurset kan bygge på matematikk og naturfag i studieforberedende program. Søkere fra gruppe II skal informeres om at de må yte en stor arbeidsinnsats, dersom de mangler det faglige nivået som allmennfagene i de yrkesfaglige programmene gir. 

Søkere må være 25 år eller eldre for å kunne søke om å bli realkompetansevurdert. Søkere som har søkt og fått sin realkompetanse vurdering etter opplæringslovens bestemmelser og har fått sin realkompetanse vurdert til å være likeverdig med kravene i en av opptaksgruppene er kvalifisert for opptak. Når realkompetansen til søkere som ikke har bestått Vg2 skal vurderes,  må institusjonene særlig legge vekt på nivå i allmennfagene, for å finne ut om de har tilsvarende kvalifikasjoner.

Slik bestiller du nettstudier med opptakskrav.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk