Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Tilskudd til kompetansehevende tiltak

Norsk næringsliv er sterkt påvirket av den pågående korona-krisen, og mange kriserammede bedrifter har måttet iverksette krevende tiltak overfor sine ansatte. I lys av at mange ansatte nå er permitterte, er det muligheter for å søke tilskudd til å gjennomføre kompetansehevende tiltak for å øke konkurranseevnen. 

Vi tilrettelegger for kortere, nettbaserte utdanningstilbud i samarbeid med partene i næringslivet. Dette gjør at bedrifter stiller sterkere, og med mer faglig tyngde, når vi etter hvert kommer tilbake til en mer normal situasjon.

Søk tilskudd for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO)
BIO, er et kompetansetiltak som fra 01.01.2020, er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket av Regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. Covid-19 utbruddet. Hensikten er å hjelpe bedrifter til å styrke sin omstillings- og konkurranseevne, samt sikre kompetansen og jobbsikkerheten til de ansatte. Midlene skal brukes til opplæring av egne ansatte, og eventuelt lønnsutgifter for deltagerne, under opplæringen. Maksimalt støttebidrag og prosentdel av totalkostnaden, varierer fra fylke til fylke. De eksterne utgiftene til selve opplæringstiltaket, skal alltid utgjøre minst 1/3 av det støtteberettigede beløpet. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling sendes inn via www.regionalforvaltning.no

Fleksibelt og tilrettelagt kurs- og studietilbud
Vi tilrettelegger for kortere, nettbaserte utdanningstilbud i samarbeid med partene i næringslivet. Dette gjør at bedrifter stiller sterkere, og med mer faglig tyngde, når vi etter hvert kommer tilbake til en mer normal situasjon.

Vi er en ledende leverandør av nettstudier i Norge, og nå åpner vi opp for fleksible, bedriftstilpassede utdanningsløp, tilrettelagt arbeidsledige og permitterte som trenger utdanning og opplæring. Vi har en omfattende portefølje på nett, og ønsker å bidra med relevante kurs- og kompetansetilbud til aktører i et rammet næringsliv. Har ditt firma et behov for å gjennomføre kompetansehevende tiltak for sine ansatte?

Vår portefølje, kan enkelt tilpasses berørte parter i arbeidslivet, og vi tilrettelegger nå for større fleksibilitet rundt studiestart, studietid og studieprosent. Vi har en rekke akkrediterte fagskoleutdanninger. Nå har vi også tilrettelagt for å kunne ta deler av større utdanningsløp - som korte, nettbaserte moduler med studiepoeng - eller som rene nettkurs med kursbevis uten krav til forkunnskaper. Vi tilbyr også et bredt utvalg av kortere kurs og yrkesrettede utdanninger.

I tillegg til vår eksisterende portefølje, kan vi i samarbeid med bedrifter/næringsliv, utvikle skreddersydde og tilpassede tilbud som er relevante for nettopp din bedrift.

Fordi vi er en relevant og erfaren kompetansepartner for næringslivet, er vi villige til å strekke oss langt for å imøtekomme behov og forespørsler.

For kontakt, eller behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med: 

Her finner du mer informasjon om oss og våre studier.

Om du heller vil at vi skal kontakte deg, kan du fylle ut skjemaet nedenfor:

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Klikk her for å opplaste eller dra filer hit

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk