For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Pedagogisk arbeid med barn og unge

Barn holder rundt et tre i skogen så vi bare ser hendene
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
6 måneder
Innsendinger:
10 stk
Pris:
kr 9 000,-
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
10 stk
Studietilgang:
6 måneder
Pris:
kr 9 000,-

I dette kurset vil du få kunnskap om hvordan du legger til rette for barns læring og utvikling gjennom undervisning, lek og hverdagsaktivitet. Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe som assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Gjennom studiet lærer du hvordan du kan arbeide for å ivareta fellesskap og integrering i en uensartet barnegruppe. Du får kunnskap om hvordan du legger til rette for god kommunikasjon mellom barn og voksne, og hvordan du skaper grunnlag for et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene. 

Det fokuseres på omsorg som en grunnleggende forutsetning for barns læring. Du vil lære å arbeide med estetiske uttrykksformer for å utvikle og stimulere barns kreativitet og lek. Utdanningen gir deg også innsikt i de lover og regler som regulerer arbeidet i barnehage og skole. 

De fleste pedagogiske assistenter jobber i barnehage, skole eller skolefritidsordning. Under veiledning av lærer eller styrer og pedagogisk leder har de medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk målrettet arbeid.

Vi vil at kurset skal gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg skikket til å arbeide som pedagogisk assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Pedagogisk arbeid med barn og kunnskap om hvordan barn lærer, er hovedtemaer i kurset. Du vil få et godt innsyn i hva som karakteriserer et godt læringsmiljø, og hvordan du selv kan bidra til å utvikle et positivt læringsmiljø for barna. Du får lære om viktige sider ved barns lek, når og hvordan barn leker, og lekens betydning for barns sosiale og personlige utvikling og læring.

Vi ser også på barnas egen kultur og hvordan barnehage og skole kan få barnekulturen til å blomstre. Du får også et godt innblikk i det formelle lovverket som regulerer arbeidet i barnehage og skole: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Læreplanverket for den tiårige grunnskolen. Videre ser vi på viktige funksjoner i arbeidet som pedagogisk assistent.

Kurset gir et innblikk i hvordan ulike pedagogiske retninger har innvirket på undervisning og oppdragelse i barnehage og skole. Det fokuseres på omsorg som er en grunnleggende forutsetning for læring og dermed ett av de viktigste elementene i pedagogikken.

Studietimer:
125

De fleste pedagogiske assistenter jobber i barnehage, skole eller skolefritidsordning. Under veiledning av lærer eller styrer og pedagogisk leder vil du få medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk målrettet arbeid.

Vi har lagt opp til at kurset skal gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg skikket til å arbeide som pedagogisk assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Hva menes egentlig med god kommunikasjon voksne imellom og mellom barn og voksne? Dette og andre sentrale spørsmål vil du få svar på. God kommunikasjon er vesentlig i personalsamarbeidet og foreldresamarbeidet. Videre ser vi på samarbeid mellom personalet og foreldrene.

Ifølge barnehageloven og grunnskoleloven skal foreldrene være representert i barnehagens og skolens styrende organer, som foreldreråd, samarbeidsutvalg med mer. De skal også være med på råd når det gjelder drift og innhold. Du vil lære hvor viktig et godt personalsamarbeid er for et godt følelsesmessig klima i barnehagen og skolen.

God planlegging bygger blant annet på observasjoner personalet foretar av barna. Du vil få et innblikk i hvorfor man planlegger, hva som skal planlegges, og hvordan de voksne kan planlegge for å ta barna aktivt med.

Vi kommer inn på noen spesialpedagogiske grunntanker, og vi ser på hvordan du kan arbeide for å ivareta fellesskap og gjensidig integrering i en uensartet barnegruppe. Viktige begreper er: integrering og funksjonshemning, lese- og skrivevansker, sosiale og emosjonelle vansker, tospråklighet.

Til slutt vil du lese om hvordan du kan arbeide med estetiske uttrykksformer for å utvikle og stimulere småbarns kreativitet og lek, og gi dem estetiske opplevelser.

Studietimer:
125

Ingen formelle opptakskrav.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo innenfor den studietiden du har tilgjengelig. 

I nettskolen finner du lesestoff, aktuelle lenker, forskjellige læringsaktiviteter og innleveringsoppgaver. Et variert interaktivt innhold som bidrar til læring og refleksjon. I alle emnene er det tilknyttet en faglærer og en rådgiver studentstøtte, som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha i studietiden. Innsendingsoppgavene leverer du i nettskolen, og du vil fra læreren få faglig tilbakemelding, veiledning og råd i læringsprosessen. 

Når innsendingsoppgavene er godkjent, er kurset gjennomført og bestått. Du kan deretter kontakte rådgiver studentstøtte for å få utstedt et kursbevis. 

Utdanningen gir deg kompetanse til å arbeide som pedagogisk assistent i skolefritidsordningen, barnehager, skoler og ulike fritidsinstitusjoner for barn og unge.

Det er ikke eksamen i dette kurset.

Boken "Arbeid med barn i barnehagen og skole", kan bestilles hos Skaff. Klikk her.