For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Barnehageassistent

Bilde av et barn ute i skogen som holder en kvist som er i fokus
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
6 måneder
Studietimer:
250
Innsendinger:
9 stk
Pris:
kr 9 000,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
9 stk
Studietilgang:
6 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 9 000,-

Dette nettkurset gir deg kunnskap om barns lek, kultur og sosiale kompetanse. Lær om din pedagogiske rolle i sosialiseringsprosessen og hvordan du legger til rette for barns utvikling gjennom lek og læring. Etter endt nettkurs har du et faglig godt grunnlag for å jobbe som assistent i barnehage.

Barnehageassistent er en yrkesrettet utdanning som gir deg kompetanse til å være med i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet med barn, enkeltvis eller i grupper. Du lærer om hvordan det skapende og utforskende barnet lærer gjennom egen utforskning, estetiske opplevelser, sansing og naturopplevelser.

Få også kunnskap om barnehagen som institusjon, relevante lover og regler, og din rolle som assistent i samarbeid med foreldre og øvrig personale i barnehagen.

Å arbeide i en barnehage kan by på mange spennende utfordringer, og ikke minst – mange gleder. Gjennom dette kurset er målet at du skal tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som du kan ha nytte av i ditt arbeid med barn.

Kurset Barnehagen tar for seg barnehagen som institusjon og arbeidsplass og din rolle som assistent i samarbeid med foreldre og øvrig personale i barnehagen.

Viktige temaer er barnehageloven og forskriftene til loven, ulike driftsformer, forskjellige eierformer, godkjenningsregler, tilsyn og finansiering.

Vi gjennomgår innholdet i assistentstillingen, vi drøfter begrepet pedagogikk, og vi ser på barnehageassistentens pedagogiske oppgaver. Du vil også lære om planleggingsarbeidet i barnehagen.

Studietimer:
84

Du vil tilegne deg kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger som du vil ha nytte av i ditt arbeid med barn.

 • Du vil lære om barns lek og om den voksnes rolle i forhold til barns lek og læring.
 • Vi skal se på hvilke grupper av barn vi møter i barnehagen.
 • Videre skal vi gjøre oss noen betraktninger om barns egen kultur og om de voksnes barnesyn.
 • Vi gjennomgår også barns utvikling og alderstypiske trekk.
 • Et viktig tema er barns sosiale kompetanse og assistentens betydning i sosialiseringsprosessen.
 • Vi skal se på hvordan barn leker og hvordan du kan bidra i denne viktige delen av barnehagens virksomhet.
Studietimer:
83

Å arbeide i en barnehage kan by på mange spennende utfordringer, og ikke minst – mange gleder. Målet for dette kurset er at du skal tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som du kan ha nytte av i ditt arbeid med barn.

I dette kurset får du innsikt i hvordan det skapende og utforskende barnet lærer gjennom egen utforsking, gjennom estetiske opplevelser, sansing og naturopplevelser.

Vi skal se på hva Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger i begrepene kultur, fag og kunnskapsformidling. Kurset gir eksempler på hvordan du selv kan skaffe deg estetiske inntrykk i nærmiljøet ditt, og hvordan du kan gi uttrykk for egen kreativitet.

Vi skal se på hvordan du som assistent kan inspirere barn i deres skapende aktivitet.

Studietimer:
83

Du kan starte på kurset når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best og leverer oppgaver når det passer deg. 

Dette får du: 

 • Studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått, og du kan be om kursbevis. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

Det er ingen formelle opptakskrav på dette kurset. 

Det er ikke nødvendig å kjøpe alle bøkene før studiestart, du vil få mer informasjon om bøker og annet pensum i nettskolen.

 • Assistent i barnehagen. Ingeberg, Petter – Sørensen, Ingvild. Kopinor 2018. ISBN:9788213029650