Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk

Denne fagskoleutdanningen passer for deg som ønsker en praktisk rettet utdanning innen logistikk og arbeidsledelse. Den fokuserer på bedriftens kapasitetsutnyttelse og økonomiske konsekvenser i et helhetlig perspektiv. Du lærer om drift og oppbygging av lager og terminal, arbeidsledelse, kommunikasjon og økonomi- og utdanningen gir solid kompetanse i drift av lager og terminaler.

Logistikkfagskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 studiepoeng og gir en solid kompetanse i drift av lager og terminaler.

Studiepoeng

30

Innsendinger

22

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk

Kr 33 000,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Kostnadseffektiv logistikk, er en viktig konkurransefaktor både i offentlig- og privat sektor. Forståelse av de økonomiske aspektene i logistikk-kjeden er nødvendig, og denne kompetansen må være til stede i alle ledd- også der det praktiske arbeidet utføres.

Du får nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre eget arbeid på en profesjonell måte, samt samarbeide, veilede og lede andre, slik at virksomhetens driftsmessige og økonomiske målsetninger oppnås.

I utdanningen fokuserer vi på sammenhengen mellom hvordan logistikkoperasjoner planlegges, ledes og koordineres og den praktiske gjennomføringen.

Utdanningen er utviklet med tanke på at du skal kunne kombinere arbeid og studier. Du får praktiske arbeidsoppgaver, og øvingsoppgavene er lagt opp slik at du skal kunne bruke eksempler fra egen arbeidssituasjon, og på den måten få en bedre forståelse for stoffet og øke ditt kompetansenivå.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested. 

Obligatoriske emner

Økonomi - Logistikkfagskolen Studiepoeng: 7,5

Kurset Økonomi gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

Helhetlig logistikk Studiepoeng: 4,5

Målsetningen med kurset er å gi et bilde av helheten i logistikken.

Arbeidsledelse logistikk Studiepoeng: 3

I kurset arbeidsledelse lærer du hvordan du skaper resultater basert på trivsel og effektivitet i samarbeid med dine medarbeidere.

Arbeidsledelse kalles også for operativ ledelse og en god operativ leder må kunne ta initiativ, gå foran og vise vei, sette mål, løse konflikter og ta ansvar. Men lederen må også ha myndighet til å ta beslutninger og disponere ressurser innenfor sitt område.

Praktisk logistikk Studiepoeng: 7,5

I faget Praktisk logistikk får du en innføring i generelle lagerbetraktninger, lagerets fysiske utforming og lagerets driftsmessige utforming. Du får innblikk i driftsfaktorer og økonomiske modeller som benyttes for å beregne lagerets verdiskapningsevne og de økonomiske effektene ulike valg kan forårsake.

Kommunikasjon - Arbeidsledelse logistikk Studiepoeng: 7,5

Kurset i kommunikasjon omhandler forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gjennomgås møter i arbeidslivet, hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes spesielt. Du lærer også å skrive rapporter, notater, brev, søknader, referater og andre dokumenter.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

Etter fullført utdanning har du:

 • Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • Innsikt i regelverk, standarder, metoder og krav til kvalitet innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • Bransjekunnskap om logistikk og kjennskap til yrkesfeltet
 • Kunnskap om hvordan du bruker elektroniske oppslagsverk innen økonomi
 • Forståelse for logistikkbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Du lærer å:

 • Bruke din kunnskap om logistikk, økonomi og ledelse i praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Bruke relevante faglige verktøy for lagerstyring og teknikker innen økonomistyring
 • Finne frem til faglig informasjon innen logistikk, økonomi og ledelse som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • Kartlegge en logistikkfaglig, økonomisk og/eller ledelsesrelatert problemstilling og identifisere behovene for tiltak

Generell kompetanse

Du får:

 • Forståelse for yrkes- og bransjeetiske problemstillinger innen logistikk, økonomi og ledelse
 • Utviklet en etisk grunnholdning til både det å lede et arbeidslag, og utøvelsen av logistikkfaglige oppgaver
 • Kunnskap om å lede et arbeidslag på logistikkområdet etter egen leders, interne samarbeidspartnere og eksterne kunders forventninger
 • Kunnskap om hvordan du bygger relasjoner med overordnede, medarbeidere, underordnede, leverandører og kunder
 • Kunnskap om hvordan du kan utvikle logistikk-, økonomi- og ledelsesorienterte arbeidsmetoder basert på teori som er relevant for yrkesutøvelsen

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning, vil du stå godt rustet til å betjene ulike stillinger på mellomnivå innen lager og logistikkbransjen.

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

Studiet har to eksamener som begge arrangeres to ganger i året.

 • Eksamen Modul 1 (nr. 8159) omfatter fagene Økonomi og Helhetlig logistikk.
 • Eksamen Modul 2 (nr. 8160) omfatter fagene Kommunikasjon, Praktisk logistikk og Arbeidsledelse.

Fullført utdanning og beståtte eksamener gir vitnemål og 30 studiepoeng. 

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 1 950,-

Studiemateriell

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk