Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk

Arbeidsleder logistikk er et studium som fokuserer på logistikk og arbeidsledelse fra et helhetlig og praktisk perspektiv.

I helhetlig logistikk fokuseres det på bedriftens kapasitetsutnyttelse og de økonomiske konsekvenser dette har i et helhetlig perspektiv. I praktisk logistikk fokuseres det på praktiske metoder knyttet til drift og oppbygging av lager og terminaler. I tillegg inngår arbeidsledelse, kommunikasjon og økonomi.

Logistikkfagskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 studiepoeng og gir en solid kompetanse i drift av lager og terminaler.

Studiepoeng

30

Innsendinger

22

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk

Kr 33 000,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Kostnadseffektiv logistikk er en viktig konkurransefaktor både i offentlig og privat sektor. Forståelse av de økonomiske aspektene i logistikk-kjeden er påkrevet, og denne kompetansen må være til stede i alle ledd, også der det praktiske arbeidet utføres.

Studiets hovedmål er å utdanne logistikkarbeidere med nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre eget arbeid på en profesjonell måte, samt samarbeide, veilede og lede andre slik at virksomhetens driftsmessige og økonomiske målsetninger oppnås.

I studiet fokuserer vi på sammenhengen mellom hvordan logistikkoperasjoner planlegges, ledes og koordineres og den praktiske gjennomføringen.

Utdanningen er utviklet med tanke på at du skal kunne kombinere arbeid og studier. Stoffet er spesielt vinklet ut fra praktiske arbeidsoppgaver, og øvingsoppgavene er lagt opp slik at du skal kunne bruke eksempler fra egen arbeidssituasjon og på den måten få en bedre forståelse for stoffet og øke ditt kompetansenivå.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested. 

Obligatoriske emner

Økonomi - Logistikkfagskolen Studiepoeng: 7,5

Kurset Økonomi gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

Helhetlig logistikk Studiepoeng: 4,5

Målsetningen med kurset er å gi et bilde av helheten i logistikken.

Arbeidsledelse logistikk Studiepoeng: 3

I kurset arbeidsledelse lærer du hvordan du skaper resultater basert på trivsel og effektivitet i samarbeid med dine medarbeidere.

Arbeidsledelse kalles også for operativ ledelse og en god operativ leder må kunne ta initiativ, gå foran og vise vei, sette mål, løse konflikter og ta ansvar. Men lederen må også ha myndighet til å ta beslutninger og disponere ressurser innenfor sitt område.

Praktisk logistikk Studiepoeng: 7,5

I faget Praktisk logistikk får du en innføring i generelle lagerbetraktninger, lagerets fysiske utforming og lagerets driftsmessige utforming. Du får innblikk i driftsfaktorer og økonomiske modeller som benyttes for å beregne lagerets verdiskapningsevne og de økonomiske effektene ulike valg kan forårsake.

Kommunikasjon - Arbeidsledelse logistikk Studiepoeng: 7,5

Kurset i kommunikasjon omhandler forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gjennomgås møter i arbeidslivet, hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes spesielt. Du lærer også å skrive rapporter, notater, brev, søknader, referater og andre dokumenter.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • har innsikt i regelverk, standarder, metoder og krav til kvalitet innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • har bransjekunnskap om logistikk og kjennskap til yrkesfeltet
 • kan oppdatere sin yrkeskunnskap gjennom bruk av elektroniske oppslagsverk innen økonomi
 • forstår logistikkbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap logistikk, økonomi og ledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante faglige verktøy for lagerstyring og teknikker innen økonomistyring
 • kan finne frem til faglig informasjon innen logistikk, økonomi og ledelse som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en logistikkfaglig, økonomisk og/eller ledelsesrelatert problemstilling og identifisere behovene for tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har opparbeidet forståelse for yrkes- og bransjeetiske problemstillinger innen logistikk, økonomi og ledelse
 • har utviklet en etisk grunnholdning til både å lede et arbeidslag og utøvelsen av logistikkfaglige oppgaver
 • kan lede et arbeidslag på logistikkområdet etter egen leders, interne samarbeidspartnere og eksterne kunders forventninger
 • kan bygge relasjoner til overordnede, medarbeidere, underordnede, leverandører og kunder
 • kan utvikle logistikk, økonomi og ledelsesorienterte arbeidsmetoder basert på teori som er relevant for yrkesutøvelsen

Karrieremuligheter

Med studium Arbeidsleder logistikk vil du stå godt rustet til å betjene ulike stillinger på mellomnivå innen lager og logistikkbransjen, - der de økonomiske betrakningene knyttet til vareflyten må sees i sammenheng med de fysiske og de driftsmessige betingelsene.

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

Studiet har to eksamener som begge  arrangeres to ganger i året.

 • Eksamen Modul 1 (nr. 8159) omfatter fagene Økonomi og Helhetlig logistikk.
 • Eksamen Modul 2 (nr. 8160) omfatter fagene Kommunikasjon, Praktisk logistikk og Arbeidsledelse.

Fullført studium og beståtte eksamener gir vitnemål og 30 studiepoeng. 

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 1 950,-

Studiemateriell

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk