Gå til søk
Gå til innehold
Gå til kontakt info

Vaktmesterskolen

Fagskoleutdanning

Dette er utdanningen for deg som ønsker å kvalifisere deg til å jobbe med drift og vedlikehold av forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag eller idrettsanlegg. Vaktmesterskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.

Utdanningen passer både for deg som ønsker jobb innen faget, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse. Denne gir deg innføring i byggteknikk, og du lærer om alt fra byggeprosessen, bygningstyper og bygningskomponenter til energiøkonomisering og alle de administrative sidene av vaktmesteryrket.

I samarbeid med lokale partnere tilbyr vi klasseundervisning - se oversikt over våre partnere her.

 

Vaktmesterskolen

 • Byggeteknikk med materialkunnskap
 • I dette kurset får du en innføring i byggteknikk. Du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og ulike materialer og deres egenskaper. Du lærer også om de lover og forskrifter som er relevant for eiendomsservicebransjen og hvordan du som driftstekniker skal forholde deg til krav fra myndighetene.

  Les mer om kurset

 • Rapporter og notater
 • Kurset gir en innføring i skriftlig kommunikasjon og vil passe for alle som har behov for råd og tips om hvordan man kan utforme gode notater, sammendrag og rapporter i arbeidslivet.

  Les mer om kurset

 • Avfallsbehandling
 • Kurset gir en grunnleggende oversikt over begreper og behandlingsmetoder innen avfallsområdet. Det gir også en innføring i de nye problemstillingene vaktmesteren kommer ut for i sin rolle som tilrettelegger for systematisk avfallssortering, innsamling og behandling i virksomheten.

  Les mer om kurset

 • Internkontroll
 • I dette kurset får du en innføring i Internkontroll og HMS. I kurset beskriver vi Internkontroll som et administrativt verktøy for å sikre at målsettinger for helse- miljø og sikkerhetskrav følges opp i bedriftene på linje med økonomiske- og tekniske krav.

  Les mer om kurset

 • Renhold
 • Kurset omhandler innvendig og utvendig renhold. Du får en oversikt over de vanligste maskiner og utstyr som benyttes i renhold bransjen. Du lærer om ulike renholdsmetoder, renholdsmidler og hvordan arbeidet kan organiseres.

  Les mer om kurset

 • Økonomi for driftspersonell
 • I kurset økonomi for driftspersonell får du en innføring i budsjettarbeid og regnskap i tilknytning til driftsbudsjett for vedlikeholdsoppgaver.

  Les mer om kurset

 • Sanitæranlegg
 • Kurset omfatter de viktigste elementene innen vann- og avløpstekniske installasjoner. Ulike løsninger for varmtvannsberedning og utstyr som brukes i sanitæranlegg. I kurset får du også kunnskap om vann og kloakksystemet, både innvendig og utvendig innenfor tomtegrensen.

  Les mer om kurset

 • Sentralvarmeanlegg og varmesystemer
 • Dette kurset omhandler ulike typer varmesystemer og deres fordeler og ulemper. Du lærer om sentrale tekniske begreper og krav i lover og forskrifter.

  Du får en innføring i varmeanleggets hovedinndeling, energiomvandling og dimensjonering av anlegg. Instrumentering, styring, overvåking og regulering. I kurset beskrives også driftstekniske forhold som støy, korrosjon, sikkerhet og vedlikehold.

  Les mer om kurset

 • Ventilasjon
 • Kurset gir deg kunnskaper om drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg slik at du kan utføre oppgaver som vaktmester på en sikker, økonomisk, effektiv og miljøvennlig måte.

  Faget beskriver forskjellige typer ventilasjonssystem med oppbygging, funksjon og anvendelsesområder. Varmegjenvinning og energiøkonomisering blir også behandlet.

  Les mer om kurset

 • Elektriske anlegg
 • I dette kurset vil du få et innblikk i hva du som vaktmester må kunne om ulike elektriske anlegg i en bygning. Kurset beskriver blant annet de sikkerhetsmessige krav og forhold som legger begrensninger på hva du som vaktmester har lov til å utføre av reparasjoner og vedlikehold.  Kurset omfatter forskrifter, autorisasjonskrav og sikkerhet knyttet til elektriske anlegg i bygninger og tekniske anlegg

  Les mer om kurset

 • Enøk
 • I dette kurset får du en grundig innføring i energiøkonomisering i bygg. Her beskrives også sammenhengen mellom bruk av energi og belastning på miljøet.

  Kurset tar for seg tekniske anlegg og problemstillinger som beskriver kostnadsstrukturer og årsakene til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg, - og hvordan dette kan forebygges gjennom energioppfølging og energioppfølgingssystem.

  Les mer om kurset

Pris 19 650,-
Godkjent for lån / stipend i Lånekassen
 
Du oppnår
Nivå: Fagskoleutdanning
Antall studiepoeng Ikke aktuelt for dette studiet
Studium Vaktmesterskolen - 10G
Krav til deg
Krav til forkunnskaper

Fullført videregående skole eller en vurdering av all relevant erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole/fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Omfang og studietid
Studietid

Du kan bruke inntil 18 måneder på å gjennomføre dette studiet.

Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 250 kroner per måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 250 kroner per måned.

 Studiet er beregnet til ca 10 måneder som deltidsstudium. (Med deltidsstudium regner vi at du bruker dobbelt så lang tid i forhold til om du var heltidsstudent)

Studiestart

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Antall studiepoeng Ikke aktuelt for dette studiet
Antall innsendinger 29
Studiehåndbok Vaktmesterskolen 10G
Eksamen
Eksamen

Eksamen arrangeres to ganger i året. Alle som fullfører og består eksamen, mottar vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Priser og finansiering
Pris kontant Pris 19 650,-
Pris eksamen

2 eksamener á kr 1 750,-

Studiemateriell

Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger.

Lånekasse

Godkjent for lån / stipend i lånekassen.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Tips til finansiering

Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender.

Kompetanse

Utdanningen gir deg en innføring i byggteknikk og du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og hvordan du forholder deg til krav fra bygningsmyndighetene. Du får kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg. Vaktmesterskolen gir deg en grundig innføring i energiøkonomisering, tar for seg årsaker til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg og ser på hvordan dette kan forebygges gjennom ulike ENØK-tiltak.

Du får innsikt i de administrative sidene av vaktmesteryrket og lærer om relevante lover, regler og forskrifter, HMS internkontrol, økonomi og ulike organisasjonsmodeller for forvaltning, drift og vedlikehold i kommunale virksomheter. Det blir også lagt vekt på praktisk utforming av brev, rapporter og notater.

Yrkesmuligheter

Den økende fokuseringen på generell kostnadsreduksjon, energiøkonomisering og arbeidsmiljø i forbindelse med drift og vedlikehold gjør at arbeidsgivere nå i sterkere grad enn tidligere legger vekt på dokumenterte kunnskaper. Vaktmesterskolen er utviklet for å gi deg dette kunnskapsgrunnlaget. Med vaktmesterskolen har du kompetanse til å søke arbeid som vaktmester for forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag og idrettsanlegg.

 

Fritak

På bakgrunn av tidligere utdanning kan du søke om lesefritak i enkelte fag. Lesefritak innebærer at du slipper å sende inn innsendingsoppgavene i faget, men du får ikke eksamensfritak, fordi eksamen dekker alle fagene i hver modul.

Hvis du vil søke om fritak for et fag, må du sende inn relevante papirer som dokumenterer at du har nødvendige kunnskaper i faget. Ta kontakt med studieleder for nærmere informasjon om fritak.

Fordypning

Noen av kursene er inndelt i en obligatorisk del og en fordypningsdel. Fordypningen kan velges fritt etter ønske og behov, og uten at det resulterer i høyere studiepris. Du kan i løpet av studiet også få praktiske oppgaver der du må beskrive og dokumentere arbeidet/ oppgaven du gjennomfører. Arbeidsoppgavene kan knyttes til en prosjektoppgave og kan med fordel utformes i samråd med din arbeidsgiver.

Fordypningsdelen vil i noen grad bevege seg opp mot ingeniørnivå og er tatt med som et tilbud til dem som har spesiell interesse av å fordype seg i fagområdet. Fordypningen er frivillig og det er ingen innsendinger knyttet til dette stoffet. Kun selvtestoppgaver med løsningsforslag.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk