Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Eksamensformer

NKI bruker flere vurderingsformer. Her finner du en oversikt og kort forklaring av de forskjellige typene.

Nettstudier med fleksibel oppstart

  • Hjemmeeksamen

Dersom du er student på et nettstudium med fleksibel oppstart, vil du få tilsendt en lenke på e-post med tilgang til eksamen 1 time før start. Selve tilgangen til eksamensoppgaven åpner når eksamen starter (se eksamensplanen). Hjemmeeksamen starter enten 10:00 (under 6 timers varighet), eller 12:00 (over 6 timers varighet). Du leverer din besvarelse i lenken du har mottatt, og må krysse av på egenerklæringsskjemaet.

  • Forkurs

Forkursets eksamener er alle stedbaserte, og arrangeres i mai/juni hvert år.

  • Privatist

Eksamener i fag fra videregående skole, arrangeres av fylket ditt ved lokale videregående skoler. For mer informasjon om privatisteksamen, klikk her.

Studier med fast oppstartsdato

Studenter på utdanninger med fast oppstartsdato, er automatisk oppmeldt til alle sine eksamener. Under ser du en oversikt over hvilke eksamensformer som benyttes ved disse studiene:

  • Skriftlig

Du vil se en lenke i Canvas (nettskolen) som gir tilgang til eksamensoppgaven og opplasting av eksamensbesvarelsen. Tidspunkt for eksamensstart og innleveringsfrister finner du på publisert timeplan.

  • Muntlig

Det er to typer muntlig eksamen Alternativ 1: Et kort foredrag av et emne valgt dagen før, etterfulgt av spørsmål fra sensor. Alternativ 2: Du og en medstudent blir gitt et tema som dere skal diskutere mens sensor observerer, for så å besvare spørsmål. Karakteren blir gitt samme dag.

  • Prosjekt

Prosjektarbeidet er en større gruppeoppgave med fokus på samarbeid og faglig forståelse av et selvvalgt tema, knyttet opp mot fagemner som er relevante for utdanningen. Det gis en samlet vurdering av hele prosjektgruppen.

  • Praksisrapport

Etter endt praksisperiode, skal du skrive en praksisrapport som beskriver hva du har gjort, lært, og opplevd. Mer informasjon om hva som skal i rapporten blir gitt i løpet av forberedelsen til praksisperioden.

  • Semesteroppgave

For regnskapsstudiene, avsluttes hvert semester med en større oppgave som du har flere uker til å jobbe med. Denne vil trekke inn tema fra resten av studiet.

  • Andre eksamensformer

Kan være f.eks. praktiske prøver, mappeinnleveringer, presentasjoner, eller større innsendingsoppgaver. Disse får du nærmere informasjon om i studieplanene for utdanningene der dette gjelder.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk