For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Innføring i Resepsjonsledelse

En gjest og ansatt snakker over resepsjonen
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
10
Innsendinger:
2 stk
Pris:
kr 16 500,-
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
10
Innsendinger:
2 stk
Pris:
kr 16 500,-

En gjestfri og effektiv resepsjon er alfa og omega for enhver bedrift som tar imot besøkende. Her dannes både førsteinntrykket og sisteinntrykket av virksomheten, og den interaksjonen som finner sted her er avgjørende for gjestens tilfredshet med besøket.

Dette lærer du i emnet Innføring i Resepsjonsledelse:

Innføring i resepsjonsledelse tilbyr den kunnskapen og de verktøyene som trengs for å kunne lede en moderne hotellresepsjon på en profesjonell og gjestevennlig måte.

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolen Resepsjonsledelse, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 10 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i denne fagskolen.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres avsluttende vurdering i dette emnet.

Eksamensform: 4-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen

 

Her kan du lese mer om eksamen ved NKI.

Studentene skal etter endt utdanning være i stand til å bidra til ledelsen av en resepsjon i et hotell eller annen overnattingsvirksomhet. Avhengig av tidligere hotellerfaring og øvrig utdanning, vil studenten kunne ta et mer eller mindre selvstendig lederansvar. Utdanningen er også relevant for andre typer stillinger innen reiselivet som for eksempel cruiseskip, konferansefasiliteter eller ulike typer turistattraksjoner. Studentene vil med dette studiet også være godt forberedt på resepsjonsarbeid i virksomheter utenfor reiselivet.

Etter å ha fullført dette emnet, skal du blant annet:

  • Ha kunnskap om hotellfaglige begreper, prosesser og verktøy som anvendes i utøvelse av ledelse av en hotellresepsjon.
  • Ha kunnskap om hotellbransjen, hotellers organisering og resepsjonsfaglige oppgaver.
  • Kunne anvende kunnskap om resepsjonsledelse, økonomi og markedsføring i planlegging og daglig drift av en hotellresepsjon.

Du kan enten få opptak på bakgrunn av formalkompetanse:

  • Dette gjelder personer med generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

 

Eller på bakgrunn av realkompetanse:

  • Dette gjelder personer som ikke kvalifiserer på bakgrunn av formalkompetanse, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

 

Vi gjør individuelle vurderinger av om søkers realkompetanse er tilstrekkelig til å kompensere for manglende formalkompetanse.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker.

Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.