For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Reiselivskoordinator

Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
60
Studietimer:
1680
Innsendinger:
11 stk
Pris:
kr 74 000,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
11 stk
Studietilgang:
24 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 74 000,-

Drømmer du om en karriere der positive reiseopplevelser står i fokus og der hele verden er din arbeidsplass? Reiselivskoordinator gir deg kompetanse som gjør deg attraktiv for det nye reiselivet.

Reiseliv - en spennende og dynamisk bransje

Reiselivet er en viktig bidragsyter til verdiskaping og sysselsetting i Norge, og reiselivets betydning øker i takt med stadig større mobilitet blant verdens befolkning. Dette skjer samtidig som utfordringer knyttet til klimaendring, overturisme og smittevern øker. Reiselivet er derfor en spennende og dynamisk næring som vil ha stort behov for ny kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer.

Dette får du i nettstudiet Reiselivskoordinator:

Det legges spesielt vekt på kunnskaper og ferdigheter relatert til utvikling og markedsføring av konkurransedyktige og bærekraftige reiselivsprodukter, virksomheter og destinasjoner. Utdanningen har et sterkt fokus på viktigheten av bærekraftig utvikling, god opplevelsesdesign samt effektiv anvendelse av ny teknologi.

Drømmer du om en karriere der positive reiseopplevelser står i fokus og der hele verden er din arbeidsplass? Reiselivsproduktet gir en grundig innføring i hva reiselivsfaget går ut på og introduserer de mest grunnleggende konseptene og teoriene på området. Her blir du også kjent med de ulike aktørene innen reiselivsnæringen, hvilke produkter disse tilbyr, og hvilke markeder de henvender seg til.

Dette lærer du:

 • Reiselivssystemet
 • Det helhetlige reiselivsproduktet
 • Aktørene i reiselivet
 • Bærekraftig Reiseliv
 • Reisens Formål
 • Reisemønster
 • Reiselivsnæringene
 • Attraksjoner og Opplevelser
 • Forutsetninger for Reiseliv
 • Reiselivsdistribusjon
 • Destinasjonsutvikling og ledelse

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolene Reiselivskoordinator og Resepsjonsledelse, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 5 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i en av disse fagskolene.

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
140
Studiepoeng:
5 poeng

I Destinasjonsledelse lærer du hva som skal til for å lykkes med å skape destinasjoner som er attraktive både for de som kommer på besøk og de som skal leve og jobbe der. Behovet for koordinering og samarbeid mellom de ulike aktørene er stort på alle reisemål, så kunnskap om destinasjonsledelse er derfor ettertraktet kompetanse. 

 

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
280
Studiepoeng:
10 poeng

Uansett hva man jobber med innen reiseliv, så vil man ha nytte av kunnskap om salg og markedsføring. Reiselivet er en næring som preges av spennende muligheter og tøffe utfordringer, og derfor er det et stort behov for oppdatert og relevant markedsføringskompetanse. 

 

 

 

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
280
Studiepoeng:
10 poeng

Reiselivstjenester skapes i møter mellom mennesker, og for at disse møtene skal bli vellykket, kreves god opplæring og godt forarbeid. Service og Vertskap passer for deg som liker å omgås mennesker og som ønsker å bli bedre på å skape meningsfulle kunderelasjoner. 

Dette lærer du i emnet Service og vertskap:

Å tilby god service og godt vertskap er alfa og omega for alle virksomheter som tar imot gjester. Dette emnet diskuterer metoder og verktøy som brukes i reiselivet for å sikre at besøkende turister får en hyggelig opplevelse, prater positivt om denne opplevelsen til andre, og kommer tilbake ved senere anledninger.

Aktuelle temaer

 • Særegenheter ved tjenester
 • Vertskapets rolle i reiselivet
 • Forventninger og tilfredshet
 • Tjenesteutvikling og leveranse
 • Opplevelsesrom i reiselivet
 • Håndtering av vanskelige situasjoner
 • Tverrkulturell forståelse

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolene Reiselivskoordinator og Resepsjonsledelse, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 5 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i en av disse fagskolene.

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
140
Studiepoeng:
5 poeng

Reiselivsgeografi passer for deg som ønsker å bli bedre kjent med hjemstedet ditt, landet ditt og den planeten du lever på. I reiselivet er geografikunnskap essensielt enten man tar imot gjester fra utlandet eller sender nordmenn ut i verden. 

Dette lærer du i emnet Reiselivsgeografi:

Geografikunnskap, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, er essensielt for alle som skal arbeide med reiseliv, enten det gjelder utvikling av nye reiselivsprodukter, eller kommunikasjon med turister og forretningsforbindelser. I tillegg til å bli kjent med viktige destinasjoner og attraksjoner, ser vi her på hvordan kultur- og naturgeografiske forhold påvirker valg av både reisemål og reisemåter.

Aktuelle temaer

 • Geografi og reiselivsetterspørsel
 • Reiselivets geografiske ressursgrunnlag
 • Klima og reiseliv
 • Geografi og transportsystemer
 • Globale og lokale turiststrømmer
 • Sentrale reisemål nasjonalt og internasjonalt
 • Sentrale turistattraksjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Bruk av digitale turistinformasjonssystem

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolen Reiselivskoordinator, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 5 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i denne fagskolen.

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
140
Studiepoeng:
5 poeng

Nettstudiet Bærekraftig reiseliv er et fagskoleemne som passer for deg som er interessert i reiseliv og samtidig opptatt av å ta vare på den naturen og kulturen vi lever av. Her vil du lære om hvordan reiselivet kan og må omstille seg dersom planeten vår skal kunne fortsette å tilby rene og sunne reiseopplevelser også i fremtiden. 
 

Dette lærer du i emnet Bærekraftig reiseliv:

Dette emnet gransker bærekraftig utvikling i reiselivssammenheng, og vi ser på hvordan kravet om bærekraft i stadig større grad påvirker planlegging og gjennomføring av all reiselivsvirksomhet. Vi lærer hvordan man kan vurdere bærekraft i virksomheter, på destinasjoner, og hvilke tiltak som kan iverksettes.

Aktuelle temaer: 

 • Reiselivets påvirkning på omgivelsene
 • Den tredelte bunnlinjen
 • Masseturisme og overturisme
 • Bærekraftige reiseformer
 • Reiseliv og klimaendringer
 • Bærekraftige strategier
 • Sertifiseringsordninger

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolen Reiselivskoordinator, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 10 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i denne fagskolen.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
280
Studiepoeng:
10 poeng

Reiseliv handler om å skape meningsfulle opplevelser for folk som er ute på tur. I Opplevelsesutvikling vil du lære hva som skal til for å lykkes i den såkalte opplevelsesøkonomien. 

Dette lærer du i emnet Opplevelsesutvikling:

Produktutvikling innen reiselivet dreier seg i stor grad om å skape unike og positive opplevelser for den tilreisende, og i dette emnet ser vi på metoder og modeller som brukes i dette arbeidet. Det legges vekt på at opplevelsesutvikling krever samarbeid, og at resultatet må være både bærekraftig og tilgjengelig.

Aktuelle temaer:

 • Opplevelsesøkonomien
 • Meningsfulle opplevelser
 • Kundeforståelse
 • Konseptutvikling og opplevelsesdesign
 • Pakking og turproduksjon
 • Bærekraftige opplevelser
 • Turistens kundereise

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolen Reiselivskoordinator, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 10 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i denne fagskolen.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
280
Studiepoeng:
10 poeng

Arrangementer av ulike slag har et stort potensial til å tiltrekke seg turister og «sette destinasjoner på kartet». Samtidig er mindre events viktig som motivasjonsfaktor for ansatte og kulturelt påfyll for lokalbefolkningen. Nettstudiet Eventplanlegging passer for deg som liker å organisere og arrangere tilstelninger til glede for omgivelsene. 

Dette lærer du i emnet Eventplanlegging:

Arrangementer brukes stadig oftere av destinasjoner og reiselivsbedrifter for å skape oppmerksomhet omkring sine produkter, og tilby minneverdige opplevelser for både tilreisende og lokalbefolkningen. I dette emnet studerer vi ulike verktøy som kan brukes for å planlegge og gjennomføre et vellykket arrangement.

Aktuelle teamer:

 • Arrangement i reiselivssammenheng
 • Arrangementet som prosjekt
 • Koordinering av personale, leverandører og andre interessenter
 • Markedsføring av events
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Sikkerhet og bærekraft på events
 • Evaluering og rapportering

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolen Reiselivskoordinator, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 5 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i denne fagskolen.

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
140
Studiepoeng:
5 poeng

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. 

Etter å ha fullført denne utdanningen, skal du blant annet:

 • Ha kunnskap om begreper, teorier og verktøy som brukes innenfor fagområdet reiseliv, samt kunnskap om hvordan reiselivsnæringen fungerer og opererer
 • Kunne bidra på en meningsfull måte i en virksomhet eller en destinasjons arbeid med å utvikle, formidle og levere bærekraftige reiseopplevelser
 • Ha kunnskap om hvordan profesjonell service og god opplevelsesdesign kan, og bør, bygges inn i reiselivsprodukter på alle nivå
 • Kunne planlegge og koordinere utviklingstiltak, markedsføringsaktiviteter og arrangement i samarbeid med interessenter på- og utenfor destinasjonen
 • Kunne anvende kunnskap om reiselivsprodukt og marked til å foreslå og tilrettelegge reiser tilpasset ulike målgrupper

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg i løpet av denne utdanningen vil åpne for flere arbeidsmuligheter innen reiseliv, samtidig som mye av det som læres også kan overføres til andre typer virksomhet.

Med denne utdanningen vil du kunne fylle ulike roller innen ulike typer reiselivsbedrifter som for eksempel:

 • Hotell og annen overnatting
 • Reisebyrå
 • Turoperatør
 • Cruiseskip og andre transportselskap
 • Fornøyelsespark og andre turistattraksjoner
 • Festivaler og andre arrangement
 • Destinasjonsselskap
 • Restaurant og annen bespisning

Type arbeidsoppgaver vil variere, men følgende vil være spesielt aktuelle:

 • Salg og booking
 • Resepsjon og kundebehandling
 • Markedsføring og relasjonsbygging
 • Produkt- og destinasjonsutvikling
 • Administrasjon og ledelse
 • Utredning og planlegging

Hvilket nivå vil også variere da reiselivsnæringen kjennetegnes av virksomheter med stor spredning i størrelse og struktur. Nivået vil naturligvis også avhenge av dine øvrige kvalifikasjoner.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Du kan enten få opptak på bakgrunn av formalkompetanse:

 • Dette gjelder personer med generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

Eller på bakgrunn av realkompetanse:

 • Dette gjelder personer som ikke kvalifiserer på bakgrunn av formalkompetanse, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

Vi gjør individuelle vurderinger av om søkers realkompetanse er tilstrekkelig til å kompensere for manglende formalkompetanse.

Det gjennomføres avsluttende vurderinger i hvert av de åtte emnene:

 • Reiselivsproduktet: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
 • Destinasjonsledelse: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
 • Reiselivsmarkedsføring: 20-minutters individuell muntlig presentasjon (digitalt)
 • Service og Vertskap: Individuell skriftlig oppgave
 • Reiselivsgeografi: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
 • Bærekraftig Reiseliv: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
 • Opplevelsesutvikling: 20-minutters individuell muntlig presentasjon (digitalt)
 • Eventplanlegging: Individuell skriftlig oppgave

Her kan du lese mer om eksamen.

 

Det tas forbehold om at pensumlisten kan endres inntil tre uker før studiestart samt at det også kan tilkomme obligatorisk tilleggslitteratur.