For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Eventplanlegging

Skirenn i Norge med norske flagg og utøvere
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-

Arrangementer av ulike slag har et stort potensial til å tiltrekke seg turister og «sette destinasjoner på kartet». Samtidig er mindre events viktig som motivasjonsfaktor for ansatte og kulturelt påfyll for lokalbefolkningen. Nettstudiet Eventplanlegging passer for deg som liker å organisere og arrangere tilstelninger til glede for omgivelsene.

Dette lærer du i emnet Eventplanlegging:

Arrangementer brukes stadig oftere av destinasjoner og reiselivsbedrifter for å skape oppmerksomhet omkring sine produkter, og tilby minneverdige opplevelser for både tilreisende og lokalbefolkningen. I dette emnet studerer vi ulike verktøy som kan brukes for å planlegge og gjennomføre et vellykket arrangement.

Aktuelle teamer:

 • Arrangement i reiselivssammenheng
 • Arrangementet som prosjekt
 • Koordinering av personale, leverandører og andre interessenter
 • Markedsføring av events
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Sikkerhet og bærekraft på events
 • Evaluering og rapportering

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolen Reiselivskoordinator, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 5 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i denne fagskolen.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres avsluttende vurdering i dette emnet.

Eksamensform: Individuell skriftlig oppgave

Her kan du lese mer om eksamen ved NKI.

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg i løpet av denne utdanningen vil åpne for flere arbeidsmuligheter innenfor reiseliv samtidig som mye av det som læres også kan overføres til andre typer virksomhet.

Med denne utdanningen vil du kunne fylle ulike roller innen ulike typer reiselivsbedrifter som for eksempel:

 • Festivaler, konferanser og andre arrangement
 • Eventbyrå
 • Kultursektoren
 • Destinasjonsselskap
 • Fornøyelsespark og andre turistattraksjoner
 • Cruiseskip og andre transportselskap
 • Hotell og annen overnatting
 • Reisebyrå
 • Turoperatør
 • Restaurant og annen bespisning

 

Type arbeidsoppgaver vil variere, men følgende vil være spesielt aktuelle:

 • Produkt- og destinasjonsutvikling
 • Markedsføring og relasjonsbygging
 • Administrasjon og ledelse
 • Utredning og planlegging
 • Salg og booking
 • Resepsjon og kundebehandling

 

Hvilket nivå vil også variere da reiselivsnæringen kjennetegnes av virksomheter med stor spredning i størrelse og struktur. Nivå og stilling vil naturligvis også avhenge av øvrige kvalifikasjoner.

Etter å ha fullført dette emnet, skal du blant annet:

 • ha forståelse for arrangementets rolle i reiselivet og kunnskap om hvordan et arrangement kan planlegges og gjennomføres på en sikker og effektiv måte
 • kunne planlegge og koordinere bærekraftige og attraktive arrangement innen reiselivet på en sikker og effektiv måte

Du kan enten få opptak på bakgrunn av formalkompetanse:

 • Dette gjelder personer med generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

 

Eller på bakgrunn av realkompetanse:

 • Dette gjelder personer som ikke kvalifiserer på bakgrunn av formalkompetanse, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

 

Vi gjør individuelle vurderinger av om søkers realkompetanse er tilstrekkelig til å kompensere for manglende formalkompetanse.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker.

Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.