For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Resepsjonsledelse

Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
15
Innsendinger:
3 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
15
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
3 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Resepsjonsledelse er en fagskoleutdanning for alle som ønsker å arbeide med drift og ledelse av resepsjonen i et hotell eller annen overnattingsvirksomhet. Studiet passer for folk uten erfaring fra overnattingsbransjen så vel som erfarne hotellmedarbeidere som ønsker å kvalifisere seg for internt opprykk.

Dette lærer du i fagskoleutdanningen Resepsjonsledelse:

Studentene skal etter endt utdanning være i stand til å arbeide og delta i ledelse av en hotellresepsjon. I tillegg til selve resepsjonsfaget, fokuserer utdanningen på arbeidsoppgaver innen serviceledelse og markedsføring. Studentene vil dessuten tilegne seg en grunnleggende forståelse av reiselivsproduktet generelt og overnattingsproduktet spesielt.

Resepsjonsledelse nettstudium:

Utdanningen Resepsjonsledelse er et nettbasert studium med fleksibel oppstart hvilket gir studentene stor frihet til å velge selv når og hvor man vil studere. Det legges vekt på at studenten engasjeres gjennom aktiv bruk av ulike digitale læringsformer. Utdanningen er utviklet i samråd og samarbeid med representanter fra reiselivsnæringen, og undervisningen gjennomføres av faglærere med solid reiselivserfaring.

En gjestfri og effektiv resepsjon er alfa og omega for enhver bedrift som tar imot besøkende. Her dannes både førsteinntrykket og sisteinntrykket av virksomheten, og den interaksjonen som finner sted her er avgjørende for gjestens tilfredshet med besøket. 

Dette lærer du i emnet Innføring i Resepsjonsledelse:

Innføring i resepsjonsledelse tilbyr den kunnskapen og de verktøyene som trengs for å kunne lede en moderne hotellresepsjon på en profesjonell og gjestevennlig måte.

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolen Resepsjonsledelse, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 10 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i denne fagskolen.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
300
Studiepoeng:
10 poeng

Å tilby god service og godt vertskap er alfa og omega for alle virksomheter som tar imot gjester. Dette emnet diskuterer metoder og verktøy som brukes i reiselivet for å sikre at besøkende turister får en hyggelig opplevelse, prater positivt om denne opplevelsen til andre, og kommer tilbake ved senere anledninger.

Studietimer:
140
Studiepoeng:
5 poeng

Etter å ha fullført denne utdanningen, skal du blant annet:

  • Ha kunnskap om hotellfaglige begreper, prosesser og verktøy som anvendes i utøvelse av ledelse av en hotellresepsjon.
  • Ha kunnskap om hotellbransjen, hotellers organisering og resepsjonsfaglige oppgaver.
  • Ha forståelse for hotellbransjens rolle som losji- og møteplass for reiseliv og lokalt næringsliv i et samfunns og verdiskapingsperspektiv.
  • Kunne anvende kunnskap om resepsjonsledelse, økonomi og markedsføring i planlegging og daglig drift av en hotellresepsjon.

Studentene skal etter endt utdanning være i stand til å bidra til ledelsen av en resepsjon i et hotell eller annen overnattingsvirksomhet. Avhengig av tidligere hotellerfaring og størrelsen på hotellet, vil studenten kunne ta et mer eller mindre selvstendig lederansvar. Utdanningen er også relevant for andre typer stillinger innen reiselivet som for eksempel cruiseskip, konferansefasiliteter eller ulike typer turistattraksjoner. Studentene vil med dette studiet også være godt forberedt på resepsjonsarbeid i virksomheter utenfor reiselivet.

Studenter som ønsker en bredere utdanning innen reiseliv etter denne fagskolen, kan søke innpass i NKIs fagskole Reiselivskoordinator.

Utdanningen kan også danne grunnlag for videre reiselivsstudier på bachelornivå.

Du kan enten få opptak på bakgrunn av formalkompetanse:

  • Dette gjelder personer med generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

Eller på bakgrunn av realkompetanse:

  • Dette gjelder personer som ikke kvalifiserer på bakgrunn av formalkompetanse, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

Vi gjør individuelle vurderinger av om søkers realkompetanse er tilstrekkelig til å kompensere for manglende formalkompetanse.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Pensumlisten revideres i samråd med bransjen i forkant av hvert semester og gjøres tilgjengelig for studenter på læringsplattformen Canvas i forbindelse med studiestart.

Det tas forbehold om at pensumlisten kan endres inntil tre uker før studiestart samt at det også kan tilkomme obligatorisk tilleggslitteratur.

Det gjennomføres avsluttende vurderinger i hvert av de fire emnene: