For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Reiselivsgeografi

kvinne står ved utsiktspunkt og ser ut over Trondheim
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
5
Studietimer:
140
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
5
Studietimer:
140
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-

Reiselivsgeografi passer for deg som ønsker å bli bedre kjent med hjemstedet ditt, landet ditt og den planeten du lever på. I reiselivet er geografikunnskap essensielt enten man tar imot gjester fra utlandet eller sender nordmenn ut i verden.

Dette lærer du i emnet Reiselivsgeografi:

Geografikunnskap, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, er essensielt for alle som skal arbeide med reiseliv, enten det gjelder utvikling av nye reiselivsprodukter, eller kommunikasjon med turister og forretningsforbindelser. I tillegg til å bli kjent med viktige destinasjoner og attraksjoner, ser vi her på hvordan kultur- og naturgeografiske forhold påvirker valg av både reisemål og reisemåter.

Aktuelle temaer

 • Geografi og reiselivsetterspørsel
 • Reiselivets geografiske ressursgrunnlag
 • Klima og reiseliv
 • Geografi og transportsystemer
 • Globale og lokale turiststrømmer
 • Sentrale reisemål nasjonalt og internasjonalt
 • Sentrale turistattraksjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Bruk av digitale turistinformasjonssystem

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolen Reiselivskoordinator, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 5 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i denne fagskolen.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres avsluttende vurdering i dette emnet.

Eksamensform: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Her kan du lese mer om eksamen ved NKI.

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg i løpet av denne utdanningen vil åpne for flere arbeidsmuligheter innenfor reiseliv samtidig som mye av det som læres også kan overføres til andre typer virksomhet.

Med denne utdanningen vil du kunne fylle ulike roller innen ulike typer reiselivsbedrifter som for eksempel:

 • Reisebyrå
 • Turoperatør
 • Hotell og annen overnatting
 • Cruiseskip og andre transportselskap
 • Fornøyelsespark og andre turistattraksjoner
 • Festivaler og andre arrangement
 • Destinasjonsselskap
 • Restaurant og annen bespisning

 

Type arbeidsoppgaver vil variere, men følgende vil være spesielt aktuelle:

 • Salg og booking
 • Produkt- og destinasjonsutvikling
 • Utredning og planlegging
 • Markedsføring og relasjonsbygging
 • Resepsjon og kundebehandling
 • Administrasjon og ledelse

 

Hvilket nivå vil også variere da reiselivsnæringen kjennetegnes av virksomheter med stor spredning i størrelse og struktur. Nivå og stilling vil naturligvis også avhenge av øvrige kvalifikasjoner.

Etter å ha fullført dette emnet, skal du blant annet:

 • ha forståelse for geografiens innvirkning på nasjonal og internasjonal reisevirksomhet
 • kunne anvende geografisk kunnskap til å foreslå og tilrettelegge reiser tilpasset ulike målgrupper

Du kan enten få opptak på bakgrunn av formalkompetanse:

 • Dette gjelder personer med generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

 

Eller på bakgrunn av realkompetanse:

 • Dette gjelder personer som ikke kvalifiserer på bakgrunn av formalkompetanse, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

 

Vi gjør individuelle vurderinger av om søkers realkompetanse er tilstrekkelig til å kompensere for manglende formalkompetanse.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker.

Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.