For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Reiselivsmarkedsføring

Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
10
Studietimer:
280
Innsendinger:
2 stk
Pris:
kr 16 500,-
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
10
Studietimer:
280
Innsendinger:
2 stk
Pris:
kr 16 500,-

Uansett hva man jobber med innen reiseliv, så vil man ha nytte av kunnskap om salg og markedsføring. Reiselivet er en næring som preges av spennende muligheter og tøffe utfordringer, og derfor er det et stort behov for oppdatert og relevant markedsføringskompetanse.

Dette lærer du i emnet Reiselivsmarkedsføring:

Reiselivsnæringen tilbyr et produkt som på mange måter er annerledes enn andre varer og tjenester. Dette krever en tilpasset tilnærming til salg og markedsføring. I dette emnet tar vi utgangspunkt i hva som er spesielt med reiselivsproduktet, og forsøker å bruke både nye- og mer velprøvde virkemidler i arbeidet med å tilfredsstille ønsker og behov i reiselivsmarkedet.

Eksempler på aktuelle tema:

 • Definisjon av markedsføring
 • Markedsføring av reiselivsprodukter
 • Etikk og lovverk
 • Situasjonsanalyse
 • Kjøpsatferd
 • Markedsundersøkelser
 • Markedssegmentering
 • Konkurransemidlene
 • Digital markedsføring
 • Markedsstrategi
 • Markedsplanlegging

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolene Reiselivskoordinator og Resepsjonsledelse, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 10 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i en av disse fagskolene.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres avsluttende vurdering i dette emnet.

Eksamensform: 20-minutters individuell muntlig presentasjon (online)

 

Her kan du lese mer om eksamen ved NKI.

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg i løpet av denne utdanningen vil åpne for flere arbeidsmuligheter innenfor reiseliv samtidig som mye av det som læres også kan overføres til andre typer virksomhet.

Med denne utdanningen vil du kunne fylle ulike roller innen ulike typer reiselivsbedrifter som for eksempel:

 • Hotell og annen overnatting
 • Reisebyrå
 • Turoperatør
 • Cruiseskip og andre transportselskap
 • Fornøyelsespark og andre turistattraksjoner
 • Festivaler og andre arrangement
 • Destinasjonsselskap
 • Restaurant og annen bespisning

 

Type arbeidsoppgaver vil variere, men følgende vil være spesielt aktuelle:

 • Markedsføring og relasjonsbygging
 • Salg og booking
 • Produkt- og destinasjonsutvikling
 • Resepsjon og kundebehandling
 • Administrasjon og ledelse
 • Utredning og planlegging

 

Hvilket nivå vil også variere da reiselivsnæringen kjennetegnes av virksomheter med stor spredning i størrelse og struktur. Nivå og stilling vil naturligvis også avhenge av øvrige kvalifikasjoner.

Etter å ha fullført dette emnet, skal du blant annet:

 • ha kjennskap til sentrale begreper og teorier innen markedsføring samt forståelse for deres anvendelse innen reiseliv
 • kunne planlegge og iverksette kampanjer og koordinere løpende markedsføringsaktiviteter både for destinasjoner og reiselivsbedrifter

Du kan enten få opptak på bakgrunn av formalkompetanse:

 • Dette gjelder personer med generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

 

Eller på bakgrunn av realkompetanse:

 • Dette gjelder personer som ikke kvalifiserer på bakgrunn av formalkompetanse, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

 

Vi gjør individuelle vurderinger av om søkers realkompetanse er tilstrekkelig til å kompensere for manglende formalkompetanse.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker.

Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.