For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Service og vertskap

Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
5
Studietimer:
140
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
5
Studietimer:
140
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-

Reiselivstjenester skapes i møter mellom mennesker, og for at disse møtene skal bli vellykket, kreves god opplæring og godt forarbeid. Service og Vertskap passer for deg som liker å omgås mennesker og som ønsker å bli bedre på å skape meningsfulle kunderelasjoner.

Dette lærer du i emnet Service og vertskap:

Å tilby god service og godt vertskap er alfa og omega for alle virksomheter som tar imot gjester. Dette emnet diskuterer metoder og verktøy som brukes i reiselivet for å sikre at besøkende turister får en hyggelig opplevelse, prater positivt om denne opplevelsen til andre, og kommer tilbake ved senere anledninger.

Aktuelle temaer

 • Særegenheter ved tjenester
 • Vertskapets rolle i reiselivet
 • Forventninger og tilfredshet
 • Tjenesteutvikling og leveranse
 • Opplevelsesrom i reiselivet
 • Håndtering av vanskelige situasjoner
 • Tverrkulturell forståelse

Dette fagskoleemnet kan du studere som en del av fagskolene Reiselivskoordinator og Resepsjonsledelse, men det kan også kjøpes separat. Fullført emne vil gi deg 5 studiepoeng som kan brukes dersom du senere ønsker å søke innpass i en av disse fagskolene.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres avsluttende vurdering i dette emnet.

Eksamensform: Individuell skriftlig oppgave

 

Her kan du lese mer om eksamen ved NKI.

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg i løpet av denne utdanningen vil åpne for flere arbeidsmuligheter innenfor reiseliv samtidig som mye av det som læres også kan overføres til andre typer virksomhet.

Med denne utdanningen vil du kunne fylle ulike roller innen ulike typer reiselivsbedrifter som for eksempel:

 • Hotell og annen overnatting
 • Restaurant og annen bespisning
 • Cruiseskip og andre transportselskap
 • Fornøyelsespark og andre turistattraksjoner
 • Festivaler og andre arrangement
 • Destinasjonsselskap
 • Reisebyrå
 • Turoperatør

 

Type arbeidsoppgaver vil variere, men følgende vil være spesielt aktuelle:

 • Resepsjon og kundebehandling
 • Salg og booking
 • Markedsføring og relasjonsbygging
 • Produkt- og destinasjonsutvikling
 • Administrasjon og ledelse
 • Utredning og planlegging

 

Hvilket nivå vil også variere da reiselivsnæringen kjennetegnes av virksomheter med stor spredning i størrelse og struktur. Nivå og stilling vil naturligvis også avhenge av øvrige kvalifikasjoner.

Etter å ha fullført dette emnet, skal du blant annet:

 • ha kjennskap til sentrale begreper og teorier innen markedsføring samt forståelse for deres anvendelse innen reiseliv
 • kunne iverksette og koordinere tiltak for å bedre servicekvaliteten og gjestetilfredsheten ved destinasjoner og reiselivsvirksomheter

Du kan enten få opptak på bakgrunn av formalkompetanse:

 • Dette gjelder personer med generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

 

Eller på bakgrunn av realkompetanse:

 • Dette gjelder personer som ikke kvalifiserer på bakgrunn av formalkompetanse, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

 

Vi gjør individuelle vurderinger av om søkers realkompetanse er tilstrekkelig til å kompensere for manglende formalkompetanse.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker.

Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.