Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Praktisk ledelse

Dette er en utdanning for deg som er leder i dag og ønsker faglig påfyll eller for deg som ønsker å ha et godt utgangspunkt for å jobbe som leder i fremtiden. Studiet gir deg solid innsikt i relasjonsledelse, målrettet prosjektstyring, ledelse, økonomi og markedsføring. Utdanningen er praktisk rettet med fokus på praktiske lederverktøy.

Studiepoeng

30

Innsendinger

9

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Praktisk ledelse

Kr 33 000,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Praktisk ledelse er en fleksibel og moderne lederutdanning som dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha en forståelse for.

Studiet gir 30 studiepoeng og er fordelt mellom 3 emner:

 • Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM)
 • Relasjonsledelse
 • Målrettet prosjektstyring

Moderne ledelse stiller høyere krav til formell utdanning og kunnskap om hvordan å lede forskjellige typer personer i forskjellige settinger. Denne utdanningen formaliserer din kunnskap og gir gode muligheter til lederstillinger og forfremmelse.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

obligatorisk

Ledelse, økonomi og markedsføring Studiepoeng: 15

Emnet behandler temaene ledelse, økonomi og markedsføring i sammenheng.

Relasjonsledelse Studiepoeng: 7,5

I relasjonsledelse fokuserer vi på de mellommenneskelige aspektene innen ledelse. Vi kobler og ser på sammenhengen til andre ledelsestilnærminger som transformasjonsledelse, oppgaveorientert ledelse, selvledelse samt superledelse.

Å skape gode menneskelige relasjoner i denne sammenheng har en bestemt hensikt: Å skape et klima for samspill som gjør at medarbeiderne motiveres til å yte sitt beste for å nå virksomhetens mål. Emnet tar for seg sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse, spesielt praktiske dialogferdigheter, motivasjon og kommunikasjon. Vi er praktiske samtidig som vi forklarer at effektiv relasjonsledelse ikke kan oppnås adskilt fra lederens personlige utvikling: Utfordringen i organisasjoner er ofte å få mennesker man leder på et operativt nivå, til å dra i samme retning. For mange ledere er det nettopp her det svikter; villigheten og ikke minst motet til å utvikle relasjoner.

Målrettet prosjektstyring Studiepoeng: 7,5

Målrettet prosjektstyring er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. Målrettet prosjektstyring er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer kreativitet, og komplekse teknologiprosjekter. Metoden er utviklet over mange år og har fra lanseringen for 30 år siden vært stabil i sin struktur.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring samt prosesser og verktøy som kan anvendes i daglig ledelse av en avdeling som f.eks. PSO- (person, system, organisasjon) modellen samt verktøy for lønnsomhetsvurderinger og markedsplanlegging
 • har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som omhandler arbeidsforhold, psykososiale forhold, HMS og markedsføring. F.eks. relevante deler av Arbeidsmiljøloven, HMS forskriften, hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet og markedsføringsloven
 • har kunnskap om lederrollen og kjennskap til utøvelse av ledelse uavhengig av bransje
 • kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring gjennom faglige nettverk, nettressurser og litteratur
 • forstår betydningen av ledelse i privat og offentlig sektor i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om ledelse, økonomi- og markedsføring på teoretiske problemstillinger under planlegging av ledelse av en enhet, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av enhetsledelse
 • kan anvende relevante ledelses-, økonomi-, og markedsføringsverktøy i utøvelse av enhetsledelse
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen enhetsledelse
 • kan kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper innen ledelse som f.eks. likebehandlings-, lojalitets-, og rettferdighetsprinsippet
 • har utviklet en etisk grunnholdning til hvordan man behandler medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder 

Studentens oppnåelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse blir testet gjennom utdanningens obligatoriske arbeider og avsluttende eksamen.

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 2 300,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-
 • 1 eksamen á kr 1 950,-

Studiemateriell

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk