Hopp til hovedinnholdet
30. mai 2017

Disse studiene gir deg gode jobbmuligheter i fremtiden

Digitalisering og ny teknologi vil endre behovet for arbeidskraft i fremtiden, men noen studievalg er sikrere enn andre når det gjelder fremtidige jobbmuligheter.

Studievalg | NKI Nettstudier

Trygge valg

For elever på videregående skole, kan utvalget av forskjellige studier være overveldende, og det kan være vanskelig å gjøre de rette valgene når man skal begynne på veien mot et fremtidig yrke. Det er viktig å velge ut i fra interesse, men det er også viktig å se på mulighetene de ulike valgene gir. Noen studier er ansett som tryggere enn andre når det gjelder mulighet for jobb i fremtiden, og vårt beste råd er å velge studier innen helse-, bygg- og industrifag. Prognoser viser at det vil være stor etterspørsel etter arbeidskraft i disse yrkesområdene i lang tid fremover. I disse bransjene er du ikke nødvendigvis avhengig av å ta høyere utdanning. Det er et stadig økende behov for fagarbeidere med fagskole-utdanning.

Mangel på helsefagarbeidere i fremtiden

I følge SSB-rapporten «Forecasting demand and supply of labour by education», vil Norge ha en underdekning på nær 73 000 helsefagarbeidere frem mot 2035. Det stilles stadig høyere krav til økt helsekompetanse i kommunene. Som følge av samhandlingsreformen som ble innført i 2012, vil det i årene fremover legges opp til flere dagbehandlinger og kortere liggetid på sykehusene. I en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund, kommer det frem at fagkompetansen i kommunene ikke er tilstrekkelig for at samhandlingsreformen skal lykkes. Det pekes på at det kreves flere helsefagarbeidere og sykepleiere, samt et behov for økt kompetanse blant de ulike yrkesgruppene for å kunne gjennomføre reformen. Velger du studier innen helse- og omsorgsfag har du gode muligheter for å komme rett ut i jobb etter fullførte studier. Mulighetene for ytterligere spesialisering og videreutdanning er mange om du ønsker å studere videre.

Stor etterspørsel etter arbeidskraft innen bygg- og industri

Etterspørselen etter personer innen bygg- og industri er også økende.
- Byggenæringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. Ifølge Fafos framskrivninger, vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020. Gitt en slik utvikling vil det bli behov for ca. 260 000 mennesker i utførende del av byggenæringen i 2020. Det vil si i gjennomsnitt ca. 10 000 nye medarbeider hvert år. Behovet er anslått til å fordele seg på ca. 8 500 fagarbeidere og håndverkere og ca. 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforening i en pressemelding. Du har med andre ord gode muligheter for å få jobb om du velger studier innen bygg- og industrifag, både på fagskolenivå og om du velger høyere utdanning. Gjennom innføringen av studiepoeng for fagskole, vil det også være gode muligheter for å studere videre etter noen år i arbeidslivet om du da skulle ønske å ta høyere utdanning.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk