Hopp til hovedinnholdet
11. oktober 2013

Engasjerte medarbeidere – det lønner seg

Bedrifter og organisasjoner kan oppnå store fordeler ved å heve ansattes kompetanse gjennom e-læring. Faglig påfyll gir medarbeiderne økt motivasjon i jobben og bidrar til økt selvtillit. Kunnskapsdepartementet påpeker at livslang læring bidrar til å øke den enkeltes livskvalitet, og gir større verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet.

Riktig kompetanse blant ansatte fører til at bedriften står bedre rustet mot den stadig økende konkurransen. Økt globalisering muliggjør større samhandling, integrasjon og kompetanseoverføring mellom ulike kulturer og markeder, noe som stiller nye krav til bedrifter verden over. Mangfold har blitt et konkurransefortrinn.

Salgsansvarlig Bedrift

Morgendagens krav kan være både spennende og utfordrende. Spennende i form av at nye produkter og tjenester utvikles, men også krevende i form av at endringene skjer så raskt at det til tider kan være en utfordring å sørge for leveranse av kvalitet i alle ledd i verdikjeden. Kompetanseheving viser seg å være en lønnsom innvestering i form av at bedriften står bedre rustet i møte med den stadig økende konkurransen ute i markedet, både nasjonalt – og internasjonalt. Faglig trygghet bidrar til økt selvtillit og motivasjonen blant både ledelse – og ansatte

Følelsen av eierskap gir forpliktelser og engasjement. Bedrifter som sørger for inspirerte og kompetente medarbeidere har ofte lavere turnover. Bedrifter som velger en modell basert på gjensidig forpliktelser lykkes oftere med kompetanseheving. Bedriften sørger for at den økonomiske rammen er på plass slik at medarbeideren kan konsentrere seg om det faglige. Ved en slik modell ligger det ofte en avtale i bunn som også forplikter medarbeideren til å bli i bedriften en bestemt tidsperiode. Det finnes mange løsninger for å øke ansattes kompetanse. Mange ansatte ønsker kompetanseheving for selvutvikling, og disse blir ofte enige med sin bedrift om å få dekt en andel av studiet, så betaler de noe selv. Ansatte som viser engasjement og tar ansvar for egen læring bør bli hørt og verdsatt.

Motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere er ofte verdt å satse på– de kan bli en verdifull og nødvendig ressurs for selskaper fra lille Norge med internasjonale ambisjoner.

Vi vet at det er mye kunnskap og mangfold ute i verden. Vi har erfart at der er det mye å lære – læring som er viktig i dag, og læring som blir viktig i morgen. Nødvendig for oss. En mulighet for deg.

Høy kvalitet

Den viktigste målsetningen for en bedrift som vil øke medarbeiderne sin kunnskap og ferdigheter, er at medarbeiderne tilegner seg de nødvendige kunnskapene som forventes.

NKI Nettstudier Bedrift har som mål å levere kompetanseheving med høy kvalitet.  Lærestoffet bør være fyldig og innholdsrikt, med gode og relevante oppgaver som er oversiktlig og strukturert. Et nettstudium krever egeninnsats og selvdisiplin fra studentens side. Måten kurset er lagt opp kan være til hjelp for studenten. Kurset må være så godt forberedt og gjennomgått – både pedagogisk og faglig – at studenten møter færrest mulig hindringer på veien. Det er det faglige innholdet som må være i fokus, men alt som kan hjelpe til å motivere studenten øker kvaliteten på kurset.

Læring tilpasset en hektisk hverdag

NKI Nettstudier en læringsplattform spesielt tilrettelagt for bedrifter. Bedriften trenger ikke lenger sende ansatte ut av “huset” på flere dagers kostnadskrevende opplæring. Nettstudier gir en unik fleksibilitet til å studere når og hvor det passer. Stadig flere bedrifter oppdager den unike muligheten til å heve kompetansen i bedriften ved å gi ansatte kurs – og studiemuligheter gjennom NKI Nettstudier.  NKI har mange voksne studenter som foretrekker fleksibiliteten som nettstudiet gir, men samtidig setter pris på samarbeidet som man kan opprette med sine kollegaer.

Venke Krangnes
Salgsansvarlig Bedrift, NKI Nettstudier

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk