Hopp til hovedinnholdet
30. september 2013

Et skrikende behov for helsepersonell og økt kompetanse

Vi blir stadig eldre i dette landet, og det er jo positivt?  De fleste vil vel nikke og si at vi ønsker å bli gamle så lenge ”helsa holder”.  Dersom ikke ”helsa holder” og vi trenger hjelp kan det bli verre. Dersom det ikke utdannes flere i 2035 vil det være en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere (Tallene er hentet fra HELSEMOD 2012). Sjansen for vi trenger hjelp er ganske stor dersom vi blir over 70 år, i følge Helsedirektoratet (2012) vil vi da bruke sykehustjenester fem ganger mer enn yngre aldersgrupper. Den eldre pasient har ofte sammensatte lidelser noe som stiller et økt krav til kompetanse blant helsepersonell.

Fagsjef Helsefag, NKI Nettstudier

Etter samhandlingsreformen ble innført i 01.01.12 stilles det et stadig høyere krav til økt kompetanse i kommunene. I årene fremover legges det opp til flere dagbehandlinger eller kortere liggetid på sykehusene, noe som vil føre til at oppfølging og informasjon vil i større grad utføres av kommunehelsetjenesten. Det kommer frem i en undersøkelse som nylig ble gjennomført av Norsk Sykepleierforbund at fagkompetanse i kommunene ikke er tilstrekkelig for at samhandlingsreformen skal lykkes.  Det pekes på at det trengs flere helsefagarbeider og sykepleier, samt et behov for økt kompetanse blant de ulike yrkesgruppene.

Et godt tverrfaglig samarbeid preget av høy kompetanse er en nødvendighet for å sikre en best mulig behandling og omsorg til personer med sammensatte lidelser som for eksempel psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk, eller for å sikre best mulig palliativ omsorg til personer i hjemmet og/eller i sykehjem. Involvering av pårørende samt økt fokus brukermedvirkning vil også være sentralt for å kunne gi et fullverdig og godt helsetilbud.

Det å velge å ta en utdanning innen helse- og omsorgssektoren vil by på mange ulike utfordringer, men spennende utfordringer! En dag er ikke lik en annen og du blir aldri arbeidsledig. Til min glede kunne jeg lese at mer en hver tiende elev har søkt helse- og sosialfag på videregående skole i år, og det satses på økt kompetanse av helsefagarbeidere gjennom helsefagskolene. Så det er flere gledelige tiltak som gjøres, men det er enda en vei å gå mot 2035 for og unngå en underdekning av helsepersonell.

Vibeke Elsmark
Fagsjef Helsefag, NKI Nettstudier 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk