Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Grunnutdanning i film

Grunnutdanning i film – en intensiv-innføring i videoproduksjon gjennom filmteknikk og historiefortelling! Utdanningen er perfekt for deg som ønsker å teste et nytt fagområde, vil bygge på eksisterende visuell kompetanse som fotograf, eller som ønsker et praktisk forstudium før du søker høyere utdanning innen film!

Studiepoeng

30

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Grunnutdanning i film

Kr 60 800,-

Beskrivelse

Grunnutdanning i film er en del av utdanningstilbudet til vår søsterskole Bilder Nordic School of Photography. Når du søker vil du bli sendt videre til skolen som vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bilder Nordic School of Photography og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Utdanningen ledes av profesjonelle filmfolk med ekspertise innen både idéutvikling og historiefortelling, kamerateknikk, lys, lyd og klipp – i tillegg til erfaren oppfølging rundt det å være en del av filmbransjen, drive som selvstendig næringsdrivende og kunne profilere seg selv.

I et samfunn der det visuelle språket får en stadig større plass i kommunikasjonen, øker også behovet for mennesker som mestrer og forstår det visuelle språket. Når vi vet at hoveddelen av alt som produseres på internett i dag er video – og vårt konsum av video på nett har eksplodert, så sier det seg selv at behovet for kompetente videoprodusenter er i rask vekst.

Grunnutdanning i film vil gjøre deg i stand til å ta på deg oppdrag for ulike kunder, gjennom planlegging, produksjon og publisering av audiovisuelle produksjoner. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, med vekt på praktisk produksjon, gode arbeidsvaner, non-destruktiv arbeidsflyt, fokus på solid håndverk og respekt for kunder og andre bransjeaktører.

Utdanningen kan tas over ett semester heltid stedbasert, eller to semestre på kveldstid som nettutdanning. Studiet inneholder henholdsvis 300 og 200 undervisningstimer innen praktisk produksjon, audiovisuell historiefortelling, filmteknikk og bransjeforberedende emner.  Det krever ingen forkunnskaper, og studiet gir deg muligheten til å eksperimentere og prøve deg fram, men krever høyt produksjonstempo ved siden av undervisningstiden. Den nettbaserte varianten er lagt opp slik at du skal kunne studere ved siden av jobb og andre forpliktelser, med fem samlingshelger i løpet av studieåret.

Studiestart: i august 2021 (stedbasert).

Varighet: to semestre deltid på kveldstid. 

Obligatoriske emner

Grunnutdanning i film Studiepoeng: 30

Grunnutdanning i film vil gjøre deg i stand til å ta på deg oppdrag for ulike kunder, gjennom planlegging, produksjon og publisering av audiovisuelle produksjoner. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, med vekt på praktisk produksjon, gode arbeidsvaner, non-destruktiv arbeidsflyt, fokus på solid håndverk og respekt for kunder og andre bransjeaktører.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Utdanningstilbudet GRUNNUTDANNING I FILM er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Pris

Pris for hele studiet:

Kr. 125.290,-
​​​​​​​Reise og opphold ved praktiske kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter endt studium får du vitnemål og sertifikat som offentlig godkjent Fagtekniker Hydraulikk.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Bestått generell eller spesiell studiekompetanse eller har realkompetanse.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk