Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Velferdsteknologi med podcast

Vi tilbyr et spennende prosjekt som omfatter det første emnet i vår fagskole Velferdsteknologi. I prosjektet skal vi benytte podcaster som et supplement til annen pensumlitteratur (bøker og nettskolen).

Studiepoeng

30

Innsendinger

4

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Velferdsteknologi med podcast

Kr 0,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Vi søker studenter til prosjekt med podcast i fagskoleutdanningen, Velferdsteknologi.

 • Vil du lære mer om velferdsteknologi gjennom å lytte til podcaster?
 • Er du fagarbeider innen helse (helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider) eller har du mer enn 5 års erfaring fra pleie- og omsorgssektoren?
 • Bor eller jobber du i Innlandet fylke?

I så fall, er du i målgruppen for dette prosjektet!

Vi tilbyr et spennende prosjekt som omfatter det første emnet i vår fagskole Velferdsteknologi. I prosjektet skal vi benytte podcaster som et supplement til annen pensumlitteratur (bøker og nettskolen).

Hele studiet gir 30 studiepoeng, og består av tre emner. Selve prosjektet, omhandler det første emnet – Innføring i velferdsteknologi, som utgjør 10 studiepoeng.

Studiet er gratis, og er på deltid via nettstudier.

Prosjektet starter 1. februar og avsluttes med en eksamen 19. mai. I løpet av disse 15 ukene, vil det bli arrangert fire digitale samlinger a 2 timer. Samlingene vil finne sted på ettermiddagen. I tillegg til podcaster, får du også tildelt din egen lærer og du får tilgang til nettskolen, som er vår digitale læringsplattform.

Søknadsperiode 1: 1. november – 10. januar, med tilbud om studieplass 11. januar.

Søknadsperiode 2: 11.januar – 10. februar, med tilbud om studieplass fortløpende.

Studiestart: 1. februar 2021

Vitnemål og eksamen
Hele studiet består av tre emner, men det er opp til deg, om du bare vil ta det første emnet knyttet til prosjektet, eller om du vil gå videre og ta hele studiet. Tar du alle tre emnene, får du vitnemål for fullført fagskoleutdanning og 30 studiepoeng. Tar du bare det første emnet, får du en karakterutskrift og 10 studiepoeng. Da kan du komme tilbake ved en senere anledning og fullføre de to andre emnene. Avsluttende eksamener for hele studiet, er for emne 1 i mai, emne 2 i september og for emne 3 i desember 2021.

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på post@medlearn.no eller kn@medlearn.no.

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Obligatoriske emner

Innføring i velferdsteknologi med podcast Studiepoeng: 10

Emnet gir studenten en innføring i hva velferdsteknologi er, og hvilke konsekvenser velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten kan ha for yrkesutøvelsen, pasienten og pårørende. Videre hvilke muligheter og begrensninger velferdsteknologi kan medføre for de som er involvert. Tematikken i studiet presenteres bla på podcast.

Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten Studiepoeng: 10

Emnet omhandler forskjellige former, og bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten for ulike brukergrupper. Det rettes oppmerksomhet mot velferdsteknologi som forebyggende tiltak og hvordan velferdsteknologi kan bidra til å gjøre det mulig for flere å kunne fortsette å bo hjemme. 

Verdier, etikk og juss Studiepoeng: 10

Emnet tar opp sentralt lovverk for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, og vil videre omhandle samtykkekompetanse, grad av frivillighet og bruk av tvang. Andre sentrale temaer vil være overvåkning, etikk, trygghet og de ulike roller.    

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskap: 
Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.

Ferdigheter:
Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse:
Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Pris

Pris for hele studiet:

Kr. 125.290,-
​​​​​​​Reise og opphold ved praktiske kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter endt studium får du vitnemål og sertifikat som offentlig godkjent Fagtekniker Hydraulikk.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. .Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve

  Fyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 0,-

Studiemateriell

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk